Wysokie koszty kredytu zniechęcają do jego zaciągnięcia. Oczywiście najpierw trzeba mieć zdolność kredytową, aby otrzymać pozytywną odpowiedź ze strony banku. Bez tego wniosek o kredyt hipoteczny zostanie automatycznie odrzucony. Warto wobec tego najpierw sprawdzić swoją zdolność kredytową i ją poprawić, aby móc otrzymać korzystniejszą ofertę.

Co składa się na koszty kredytu hipotecznego?

Każdemu zależy na tym, aby znaleźć jak najtańszy kredyt, ograniczyć koszty do minimum. Jest to możliwe, jeśli skorzysta się z rankingu online. Skupia on wszystkie aktualne oferty różnych instytucji bankowych, co przyspiesza i ułatwia porównanie ich ze sobą i znalezienie najkorzystniejszego wariantu. Tani kredyt hipoteczny wydaje się być czymś niemożliwym do uzyskania, ale spora konkurencja na rynku sprawia, że kredytodawcy są w stanie zaoferować atrakcyjniejsze warunki w celu pozyskania klienta.

Na koszty kredytowy składa się prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie zobowiązania finansowego. Są też odsetki naliczane w oparciu o stopę oprocentowania nominalnego. Każdy bank ma inną marżę, może także pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę, nawet jeśli będzie ona tylko częściowa. Doliczyć trzeba jeszcze składki na ubezpieczenie kredytowe. Kredytobiorca płaci także za wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Czasem konieczne staje się również skorzystanie z produktów towarzyszących, co również generuje dodatkowe koszty. Potencjalnego pożyczkobiorcy zawsze powinny interesować całkowite koszty związane z zaciągnięciem konkretnego produktu bankowego.

Na co zwracać uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego wymaga się wkładu własnego. Im będzie on większy, tym lepiej. Można także liczyć na więcej ofert do wyboru. W przypadku wniesienia niewielkiego wkładu własnego konieczne staje się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W ten sposób bank zabezpiecza się na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania. Przekłada się to oczywiście na droższy kredyt, co może być mało korzystne. Kolejną kwestią jest wybór rodzaju rat. Mogą być one równe lub malejące. Oba rozwiązania mają zarówno zalety jak i pewne wady. W przypadku raty równej kapitał i odsetki są zmienne. Na początku wysokość raty jest mniejsza. Najpierw spłaca się przede wszystkim odsetki.

Z kolei raty malejące są tańszym rozwiązaniem pomimo konieczności ponoszenia wyższych kosztów początkowych. Odsetki nalicza się od niższej kwoty kredytu. Ważne jest także oprocentowanie. Może być ono stałe lub zmienne. Warto jednak od razu zaznaczyć, że nawet jeśli ktoś wybierze pierwszy wariant, to nie może liczyć na stałe oprocentowanie przez cały okres kredytowania. W większości przypadków obwiązuje ono nie więcej niż przez 5 lat. Należy wobec tego mieć to na uwadze przy czytaniu zapisów umowy. Tańszy będzie kredyt z oprocentowaniem zmiennym pod warunkiem, że nie dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Wysokość raty podlega regularnym aktualizacjom. Jeśli ktoś ubezpieczy spłatę kredytu, to może obniżyć prowizję pobieraną przez bank.